Artykuł: Test pompy podciśnieniowej w silnikach diesla

Zadaniem pompy podciśnieniowej jest wytworzenie podciśnienia o odpowiedniej wartości wynoszącej ok. 0,8…1,0 bar, które jest wykorzystywane do napędu siłowników pneumatycznych stosowanych w różnych układach i podzespołach systemów sterowania silników ZS, jak również innych układów pojazdu. Należą do nich układy recyrkulacji spalin (ARF), turbodoładowania, wspomagania układu hamulcowego, sterowania centralnym zamykaniem czy klapami nawiewu powietrza itp. Istnieją różne rozwiązania konstrukcyjne pomp podciśnieniowych. Najczęściej wykorzystywana jest pompa łopatkowa, zamocowana na korpusie silnika i napędzana bezpośrednio wałkiem rozrządu. Parametrem charakteryzującym pompę jest jej wydajność, która musi być na tyle duża, aby w każdych warunkach pracy silnika zasilić układy korzystające z wytworzonego przez nią podciśnienia. Diagnoskop silnikowy FSA 7XX dzięki wyposażeniu w czujnik ciśnienia powietrza umożliwia weryfikację pracy pompy podciśnieniowej i związanych z nią układów sterowania. Głównym celem badania pompy jest kontrola wartości wytworzonego przez nią podciśnienia przy jej maksymalnym obciążeniu. W tym celu, podczas pomiaru podciśnienia należy zasymulować w pojeździe różne warunki pracy pompy np. poprzez wielokrotne naciskanie na pedał hamulca. Tego typu działanie pozwoli przeprowadzić badanie wystarczające do oceny pracy pompy podciśnieniowej. W sprawnej pompie podczas pomiarów w mierzonym układzie pneumatycznym nie powinno dochodzić do obniżenia podciśnienia. Wartość spadku podciśnienia jest miarą sprawności pompy podciśnieniowej. Zbyt niskie podciśnienie może wywołać ograniczenie w działaniu siłowników pneumatycznych np. przez zawężenie ich zakresu pracy, co w konsekwencji spowoduje wadliwe działanie niektórych układów pojazdu.

•Warunki przeprowadzenia pomiarów pompy podciśnieniowej
–Zapiąć krokodylki – czerwony na klemę plusową a czarny na klemę minusową akumulatora.
-Założyć sondę temperatury oleju w miejsce bagnetu do pomiaru poziomu oleju.
-Podłączyć żółtą końcówkę pomiarową kanału CH1 do styku sygnałowego na złączu elektrycznym elektrozaworu lub na odpowiedni styk na wtyczce sterownika silnika.
-Podłączyć niebieską końcówkę pomiarową kanału CH1 do masy pojazdu.
-Elastyczny wąż gumowy z FSA 7XX za pomocą trójnika podłączyć do pompy podciśnieniowej.Schemat połączeń do pomiaru pompy podciśnieniowej

•Algorytm wyboru funkcji pomiarowej
Z menu diagnoskopu wybrać funkcję pomiarową w kolejnych krokach:
FSA 720/740/750 → Test podzespołów → Obszar dolotu → Pompa podciśnieniowa

•Opis przeprowadzonych badań wraz z interpretacją wyników pomiarów
Przed przystąpieniem do wykonania pomiarów, w celu ustalenia ciśnienia referencyjnego, należy wyzerować wskazania wbudowanego w głowicę diagnoskopu czujnika ciśnienia powietrza. Można tego dokonać na ekranie początkowym, włączając przycisk F3 / Zerowanie. Szczegółowy opis zerowania znajduje się we wprowadzeniu do poradnika.Wyk. 1. Przebieg podciśnienia z pompy podczas pracy silnika

Podczas badania pompy oprócz wartości podciśnienia otrzymuje się wyniki pomiarów takich parametrów, jak: napięcie i prąd wysterowania elektrozaworu, temperatura płynu chłodniczego czy obroty silnika (wyk. 1). Zarejestrowana krzywa przebiegu podciśnienia wskazuje na prawidłową pracę pompy podciśnieniowej. Podciśnienie utrzymujące się na poziomie ok. 0,8 bar gwarantuje prawidłowe działanie siłowników pneumatycznych zasilanych z pompy podciśnieniowej.
Oprócz badania pompy przy użyciu tej samej funkcji pomiarowej można dokonać oceny funkcjonowania elementów układów sterowania wykorzystujących w swej pracy podciśnienie. Zazwyczaj są to zawory elektromagnetyczne sterowane ze sterownika silnika sygnałem o zmiennym współczynniku wypełnienia impulsu (PWM).
Zmiana sposobu pomiaru polega na zdemontowaniu przewodu pomiarowego wraz trójnikiem z głównego przewodu podciśnieniowego pompy i zamocowaniu go w przewodzie pomiędzy badanym zaworem elektro-pneumatycznym a siłownikiem wykonawczym.
Badanie polega na kontroli podciśnienia panujacego w przewodzie pneumatycznym pomiędzy zaworem elektromagnetycznym a siłownikiem pneumatycznym badanego układu. W ten sposób można ocenić charakterystykę zaworu. Zazwyczaj, wraz ze wzrostem współczynnika PWM sygnału sterującego rośnie wartość podciśnienia w przewodzie.Schemat połączeń do pomiaru podciśnieniowego obwodu sterującego

•Przykładowy schemat elektryczny układu zawierającego badane elementy

Sch. 1. Schemat elektryczny układu z zaworami elektromagnatycznymi - pojazd oznaczony w ESI[tronic] poprzez Klucz RB: VWW 1398

Legenda
Y2 – zawór recyrkulacji spalin.
Y3 – zawór regulacjii ciśnienia doładowania.
X13 – złącze sterownika EDC.
Pin 29 – sterowanie elektrycznym zaworem układu recyrkulacji spalin.
Pin 15 – sterownie elektrycznym zaworem regulacji ciśnienia doładowania.


Autorzy

Inż. Jerzy Gładysek
Mgr inż. Michał Gładysek

GŁADYSEK BOSCH SERVICE
Kraków

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Artykuły

Artykuły dotyczące układów wtryskowych diesla wtryskiwacz Common Rail, pompowtryskiwacz oraz pompa rozdzielaczowa, a także inne elementy systemu wtryskowego.

Autorzy
Jerzy Gładysek, Michał Gładysek
Gładysek Bosch Service Kraków