Artykuł: Czujnik ruchu iglicy wtryskiwacza NBF

Regulacja początku tłoczenia w silniku diesla wymaga ustalenia właściwego momentu rozpoczęcia wtrysku paliwa do cylindra. Wtryskiwacz paliwa wyposażony w czujnik ruchu iglicy NBF rozpoznaje początek wtrysku i w postaci impulsu elektrycznego przekazuje go sterownikowi EDC. W oparciu o sygnał czujnika ruchu iglicy sterownik EDC rozpoznaje rzeczywisty początek wtrysku i porównuje go z wartościami żądanymi z charakterystyki początku wtrysku zapamiętanej w sterowniku EDC. Na podstawie obliczonej różnicy wyliczany jest rzeczywisty początek wtrysku. Następnie wartość ta porównywana jest z wartością zadaną i w przypadku odchyłki następuje odpowiednia korekta początku wtrysku. W razie braku sygnału z czujnika, w sterowniku EDC nie pojawia się sygnał zwrotny informujący o początku wtryskiwania paliwa. Uaktywniony zostaje program awaryjny, w którym regulację początku wtrysku zastąpiono procesem sterowania. Równocześnie ograniczony zostaje wydatek pompy wtryskowej.

Czujnik ruchu iglicy NBF składa się z cewki elektromagnetycznej zasilanej prądem stałym przez sterownik EDC. Prąd podmagnesowujący zmienia się w granicach 30…40 mA z uwagi na niestabilną rezystancję cewki czujnika, która waha się w zależności od temperatury w zakresie 80…120 Ω. Wewnątrz cewki znajduje się popychacz będący przedłużeniem iglicy. Ruch popychacza indukuje w cewce zmienne napięcie, które w postaci impulsu jest przekazywane do sterownika EDC. Minimalna wysokość sygnału na biegu jałowym powinna wynosić 250 mV. Rozpoznanie początku wtrysku odbywa się przy poziomie napięcia sygnału wynoszącym 150 mV. W ob-serwowanym przebiegu oscyloskopowym pierwszy szczyt sygnału musi mieć wartość dodatnią. Aby dostarczany przez czujnik sygnał nie ulegał zniekształceniom w wyniku oddziaływania pól elektromagnetycznych, przewód sygnałowy jest zaopatrzony w ekran elektrostatyczny.

•Warunki przeprowadzenia pomiarów czujnika NBF
–Zapiąć krokodylki - czerwony na klemę plusową a czarny na klemę minusową akumulatora.
–Podłączyć żółtą końcówkę pomiarową kanału CH1 do styku sygnałowego na złączu elektrycznym czujnika lub na odpo-wiedni styk na wtyczce sterownika silnika.
–Podłączyć niebieską końcówkę pomiarową kanału CH1 do masy pojazdu.Schemat połączeń do czujnika ruchu iglicy wtryskiwacza (NBF)

•Algorytm wyboru funkcji pomiarowej
Z menu diagnoskopu wybrać funkcję pomiarową w kolejnych krokach:
FSA 720/740/750 → Oscyloskop → Uniwersalny oscyloskop

•Przykładowy schemat elektryczny układu zawierającego badany elementSch. 1. Schemat elektryczny z czujnikiem NBF - pojazd oznaczony w ESI[tronic] poprzez Klucz RB: AUD 365

Legenda
B3 – czujnik ruchu iglicy.
X1 – złącze sterownika EDC.
Pin 5 – sterowanie czujnika ruchu iglicy.
Pin 12 – masa czujnika ruchu iglicy.

•Opis przeprowadzonych badań wraz z interpretacją wyników pomiarów
Do badania sygnału z cewki czujnika NBF można posłużyć się funkcją Uniwersalny oscyloskop. Przed przystąpieniem do pomiaru sygnału z czujnika, należy odpowiednio skonfiguro-wać ustawienia uniwersalnego oscyloskopu. Do wykonania tego badania wystarczy jeden kanał oscyloskopu, który można włączyć przez uruchomienie w lewym górnym rogu ekranu przycisku z napisem CH1. Aby obraz nie zawierał zbędnych informacji, można wyłączyć drugi kanał oscyloskopu przyciskiem CH2 w prawym górnym rogu ekranu
.
Pozostałe ustawienia oscyloskopu:
Sygnał pomiarowy CH1 – U-CH1
Odchylenie X – 10 ms
Odchylenie Y – Napięcie CH1 – 10 V
AC/DC – AC
Źródło wyzwalania – CH1 auto
Tryb wyzwalania – Poziom auto
Zbocze wyzwalania – dodatni
Powyższe ustawienia można skorygować tak, aby uzyskać stabilny i przejrzysty obraz przebiegu oscyloskopowego. W celu powiększenia pola obserwacji przebiegu za pomocą przycisku F6 / Większy, można zrezygnować z wyświetlania górnej tablicy zawierającej menu ustawień oscyloskopu.Wyk. 1. Przebieg sygnału z cewki czujnika ruchu iglicy NBF

Oscyloskopowy przebieg sygnału z czujnika ruchu iglicy powinien charakteryzować się parametrami opisanymi na początku rozdziału. Istotnym jest, aby pierwszy wierzchołek przebiegu miał wartość dodatnią względem osi czasu (wyk. 1). Zapewnia to właściwą interpretację przez sterownik EDC rzeczywistego początku wtrysku. Można również spodziewać się obrazu odwróconego, a więc takiego, w którym pierwszy wierzchołek przebiegu będzie skierowany w dół ekranu. Istnieją dwie możliwości uzyskania takiego wyniku pomiaru. Pierwsza jest dość prozaiczna, ponieważ wynika z nieprawidłowej polaryzacji sond pomiarowych oscyloskopu. Wystarczy poprawnie, zgodnie z przedstawionym rysunkiem 28 połączyć sondy pomiarowe do badanego czujnika, aby wykluczyć możliwość ewentu-alnej pomyłki pomiarowej. Druga przyczyna nieprawidłowego obrazu oscyloskopowego ma swoje źródło w instalacji elektrycznej pojazdu. Jeżeli zerwane przewody prowadzące do czujnika NBF zostały ze sobą zamienione podczas ich łączenia, to spowoduje nieprawidłową pracę sterownika EDC w zakresie regulacji początku wtrysku, a oglądany obraz oscyloskopowy będzie nieprawidłowy. Zdarzają się sytuacje, w których nie można uzyskać obrazu sygnału z czujnika NBF. Wtedy należy sprawdzić, czy sterownik dostarcza prąd do czujnika. W tym celu należy rozpiąć wtyczkę z przewodu czujnika i zmierzyć napięcie zasilające ok. 12 V na złączu od strony sterownika EDC. Napięcie mierzone na zapiętej do instalacji pojazdu wtyczce czujnika i włączonym zapłonie wynosi 4 V. Nie należy zapominać o pomiarze rezystancji cewki czujnika NBF. Warto wiedzieć, że wtryskiwacze z czujnikiem NBF są nienaprawialne w przypadku usterki elektrycznej.


Autorzy

Inż. Jerzy Gładysek
Mgr inż. Michał Gładysek

GŁADYSEK BOSCH SERVICE
Kraków

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Artykuły

Artykuły dotyczące układów wtryskowych diesla wtryskiwacz Common Rail, pompowtryskiwacz oraz pompa rozdzielaczowa, a także inne elementy systemu wtryskowego.

Autorzy
Jerzy Gładysek, Michał Gładysek
Gładysek Bosch Service Kraków