Artykuł: Badanie ciśnienia doładowania silnika, turbosprężarki

W celu zwiększenia napełniania cylindra stosuje się tzw. doładowanie. Polega ono na powiększeniu ilości wprowadzanego powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i niezmienionej temperaturze. Powoduje to zwiększenie jego gęstości a tym samym masy w cylindrze silnika. W większości samochodów doładowanie jest realizowane przez turbosprężarkę wykorzystującą energię spalin lub mechaniczny kompresor. Dzięki zastosowaniu czujnika ciśnienia bezwzględnego w głowicy diagnoskopu silnikowego FSA 7XX można dokonać pomiaru ciśnienia doładowania silnika, a następnie przeprowadzić analizę przebiegu oscyloskopowego i ocenić wartości zmierzone (prędkość obrotową, ciśnienie doładowania i temperaturę silnika).

•Warunki przeprowadzenia pomiarów ciśnienia doładowania
-Zapiąć krokodylki - czerwony na klemę plusową a czarny na klemę minusową akumulatora.
-Założyć sondę temperatury oleju w miejsce bagnetu do pomiaru poziomu oleju.
-Elastyczny wąż gumowy z FSA 7XX podłączyć przy użyciu trójnika do przewodu prowadzącego ze sprężarki do podci-śnieniowego zaworu regulacji ciśnienia (w przypadku turbo-sprężarek z kanałem obejściowym). W niektórych przypad-kach nie występuje króciec przyłączeniowy w kolektorze ssącym. Wtedy należy podpiąć się w przewód pomiędzy czujnikiem ciśnienia doładowania a kolektorem ssącym. W sytuacji, gdy czujnik ciśnienia doładowania jest przykręcony bezpośrednio do kolektora ssącego można samodzielnie wykonać odpowiednią redukcję przejściową. W miejsce zdemontowanego czujnika ciśnienia doładowania montuje się króciec połączeniowy z trójnikiem, a do niego przytwierdza się ten czujnik.Schemat połączeń do pomiaru ciśnienia doładowania

•Algorytm wyboru funkcji pomiarowej
Z menu diagnoskopu wybrać funkcję pomiarową w kolejnych krokach:
FSA 720/740/750 → Badanie → Ciśnienie doładowania

•Opis przeprowadzonych badań wraz z interpretacją wyników pomiarów
Przed przystąpieniem do wykonania pomiarów, w celu ustalenia ciśnienia referencyjnego, należy wyzerować wskazania wbudowanego w głowicę diagnoskopu czujnika ciśnienia powietrza. Można tego dokonać na ekranie początkowym, włączając przycisk F3 / Zerowanie. Szczegółowy opis zerowania znajduje się we wprowadzeniu do poradnika.
Pomiar można wykonać na dwa sposoby: w trybie automa-tycznym po włączeniu przycisku F5 / Okno n lub w trybie ręcznym z możliwością zapisu poszczególnych faz pomiaru poprzez przycisk F4 / Zapisz.Wyk. 1. Wynik przeprowadzonego automatycznego testu ciśnienia doładowania w funkcji prędkości obrotowej silnika

Pierwszy pomiar (wyk. 1) został przeprowadzony w trybie automatycznym dla czterech różnych prędkości obrotowych silnika: 800, 2000, 3500 i 4500 obr/min, zgodnie z podpowiedziami dostępnymi po wywołaniu pliku pomocy przy użyciu przycisku F2 /Pomoc. Zwiększając prędkość obrotową silnika zgodnie z wartościami wymaganymi, w górnym oknie pomiarowym jest widoczny stopniowy wzrost ciśnienia doładowania. Zgodnie z przeprowadzonym wcześniej ustawieniem ciśnienia referencyjnego, wartość mierzonego ciśnienia doładowania jest wartością względną odniesioną do ciśnienia atmosferycznego. Przyrosty ciśnienia świadczą o poprawnej pracy sprężarki i jej zdolności do sprężania powietrza doładowującego. Po osiągnięciu wymaganej przez test prędkości obrotowej pomiar zostaje automatycznie zakończony, co jest sygnalizowane stosownym komunikatem wyświetlonym w górnym pasku informacyjnym monitora.
Drugi test (wyk. 2) wykonano w trybie ręcznym, który polegał na pomiarze ciśnienia doładowania podczas swobodnego przyspieszania prędkości obrotowej silnika. Program badawczy diagnoskopu umożliwia w pełni wykorzystanie tej funkcji pomiarowej podczas pomiarów ciśnienia doładowania na hamowni podwoziowej. W ten sposób można zasymulować rzeczywiste warunki drogowe poprzez zadawanie obciążenia w całym zakresie pracy silnika.Wyk. 2. Przebieg ciśnienia doładowania podczas okresowego dodawania gazu


Autorzy

Inż. Jerzy Gładysek
Mgr inż. Michał Gładysek

GŁADYSEK BOSCH SERVICE
Kraków

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Artykuły

Artykuły dotyczące układów wtryskowych diesla wtryskiwacz Common Rail, pompowtryskiwacz oraz pompa rozdzielaczowa, a także inne elementy systemu wtryskowego.

Autorzy
Jerzy Gładysek, Michał Gładysek
Gładysek Bosch Service Kraków